Baduy people (7)

buyut nu dititipkeun ka puun

nagara satelung puluh telu

bangawan sawidak lima

pancar salawa nagara

gunung teu meunang dilebur

lebak teu meunang diruksak

(buyut yang dititipkan kepada puun

negara satelung puluh telu

bangawan sawidak lima

pancar salawe nagara’

gunung tak boleh dilebur

lembah tak boleh dirusak)

larangan teu meunang dirempak

buyut teu meunang dirobah

lojor teu meunang dipotong

pendek teu meunang disambung

nu lain kudu dilainkeun

nu ulah kudu diulahkeun

nu enya kudu dienyakeun

 (larangan tak boleh dilanggar

buyut tak boleh dirubah

panjang tak boleh dipotong

pendek tak boleh disambung

yang bukan harus ditiadakan

yang jangan harus dinafikan

yang benar harus dibenarkan)

Advertisements

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s